תקנון/תנאי שימוש – The Veganatural

ברוכים הבאים לאתר https://theveganatural.co.il/ (להלן: “האתר”) שבבעלות אריאלה קתרין באדר, 332267368  (להלן: “מפעיל האתר” או “בעלת העסק” או “החברה”) שנמצא בנימין פיין 2, ראשון לציון.

 

השימוש באתר כפוף להוראות תנאי שימוש אלה. יש להקפיד ולעיין בתנאי השימוש טרם השימוש באתר, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון המפורטים להלן. השימוש באתר מהווה אישור הצרכן שקרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעיל האתר ו/או העסק הסותרת את הוראות התקנון.

 

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לצריכה כפי שהם בהתאם להחלטות מפעיל האתר. צריכת התכנים המוצגים באתר ובמוצרים השונים אותם מציע העסק יעשו על אחריות הצרכן בלבד.

 

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא לנשים ולגברים יחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

 

מהות תנאי שימוש אלה להוסיף ובכל מצב שהוא לא לגרוע, מכל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים שקיימים בין הצרכן לבין מפעיל האתר. 

 

החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 

החברה ו/או הנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר. חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות, והחברה ו/או הנהלת האתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או השגיאות.

 

השימוש באתר

האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי במי מהתכנים הנמצאים באתר. אין להציג את האתר בתוך מסגרת כלשהי (IFRAME) באתרים אחרים ללא רשות בכתב מהחברה.

 


האתר
תכני האתר אותם מציעה החברה ללקוחותיה הינם כלי עזר והכוונה למעבר בריא ומאוזן לתזונה טבעונית, והנגשת העולם הטבעוני לקהל הרחב המבוססים על ניסיונה האישי של מפעילת האתר. באתר ניתן למצוא מגוון רחב של מידע אודות טבעונות, מאכלים טבעוניים ואורח החיים הטבעוני, ותוכלו לקבל את כל הטיפים והשיטות כיצד לאמץ אורח חיים טבעוני ללא כל ויתור משמעותי מצדכם על שגרת החיים שלכם או המאכלים האהובים עליכם.

 

אחריות


הנך מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך כי כל המידע המוצג באתר, לרבות הקורסים הדיגיטליים הניתנים לרכישה באתר, אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת רפואית ו/או מחקר ממצה בתחום, וכי כל המידע וההמלצות המובאות בקורס הינם מניסיון החיים האישי של מפעיל האתר ומהידע שהוא צבר לאורך השנים. 

 

השימוש וההסתמכות על כל הנמצא באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). חובה עליך לבדוק שהתכנים המופיעים באתר נכונים, ו/או מתאימים לצרכיך. 

 

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות, אובדן או הפסד עקב שימוש באתר ו/או הסתמכות על מידע ותכנים המוצגים בו.


 

רכישת מוצרים באתר

רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות. לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות, יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטיו וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע לביצוע תקין של רהרכישה. שדות חובה למילוי מסומנים בכוכבית ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

 

מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין ייחשב לביצוע הזמנה.

 

עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ורק לאחר אישור חברת האשראי  הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה. חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.

 

הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 

במידה והמוצר שנרכש הינו קורס דיגיטלי, גישה לקורסים תתאפשר במשך תקופה של עד 15 חודשים.
גישה לקורסים תתאפשר מכל מכשיר דיגיטלי עם גישה לרשת האינטרנט ודפדפן הנתמך על ידי מערכת הקורסים.
לא תתאפשר גישה למערכת הקורסים הדיגיטליים מיותר ממכשיר אחד בו זמנית.
איכות הצפייה של הקורסים תלויה בתשתית וספק האינטרנט של הלקוח.
אם קיימת תקלה טכנית במכשיר או בקו האינטרנט של הלקוח אין אנו אחראים על איכות הצפייה או ההתחברות התקינה למערכת.

 

השימוש בנאמר בתוכן הקורסים הדיגיטליים או הכלים הניתנים בהם, הוא באחריות המוחלטת של הצופה ולכן לא יוכל הוא לבוא בשום טענה, דרישה או תביעה על הנאמר בקורס הדיגיטלי.
תוכן הנאמר במסגרת הקורסים הדיגיטליים היא תוצאה של ניסיונו האישי של מעביר הקורס הדיגיטלי על סמך ניסיון חייו ואינו מהווה הבטחה כלשהי אלה הצעה אשר תלויה בגורמים שונים ואין למגיש הקורס אחריות או חבות לכל מצב לא רצוי שעלול להיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מעצה, הכוונה או המלצה שמוביל הקורס הדיגיטלי או גורם מטעמו.

 

עם זאת יובהר כי במהלך רכישת הקורס הדיגטילי יתבקש המשתמש לקרוא ולאשר את התקנון הספציפי של המוצר אותו רכש. ככל וקיימת סתירה בין תקנון זה לבין תקנון המוצר הספציפי יגבר האמור בתקנון הספציפי.


 

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי.

 

המזמין יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, קוד אבטחה (cvv), מספר תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. כמו כן, המזמין יתבקש למסור את פרטיו האישיים: שם פרטי ושם משפחה, רחוב ועיר מגורים, מספר טלפון וכתובת אימייל. 

 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

 

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, יישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באתר.

 

במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, ההזמנה לא תושלם.

 

אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש או במועד ההזמנה. יובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

 

אם המזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע בכתב להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

 

למען הסר ספק יובהר כי פרטי האשראי שישמשו את הרוכש בביצוע הרכישה, בין אם הוא לקוח רשום ובין אם הוא אורח, אינם נשמרים בשרתי האתר ומתבצעים בעמוד סליקה מאובטח של חברת האשראי, בהתאם לתנאים הנדרשים על פי חוק ובכפוף לאמור בתקנון האתר.


 

ביטול רכישה מצד החברה

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

 

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

 

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

אם התגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.


 

זמינות ואבטחת האתר

החברה משתדלת להפעיל את האתר ללא תקלות תוך שימוש באמצעים מתקדמים. עם זאת אינה יכולה להבטיח זמינות של 100% עקב הפסקות שרות יזומות ו/או תקלות. כמו כן, אינה יכולה  להבטיח הגנה של 100% מפני פריצה או תוכנות זדוניות. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם עקב הפסקת ו/או שיבוש פעילות האתר, או עקב פריצה וחשיפת המידע או התכנים.

 

קניין רוחני

האתר עצמו וכל העמודים והדפים המצויים בו הם רכושו של מפעיל האתר. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן העמודים והדפים ללא הסכמתו המפורשת של העסק.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד וכל חומר אחר הכלול בו, שמו של העסק, סימניו המסחריים הרשומים והבלתי-רשומים הנם קניינו הבלעדי של העסק. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.

 

האתר והתכנים המופיעים בו מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התכנים המצויים באתר הם לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהעסק יכלול, יחד עם החומרים והתכנים שיוצגו באתר.

 

הצרכן מצהיר כי ידוע לו, כי הן כל מידע מכל סוג שהוא והן כל שיטת עבודה, שרטוטים, שיטות, תרשומות, מסמכים, תיאור תהליכים, תרשימי זרימה, מערכי שיעור, מצגות גרפיות, תוכן הרצאות, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתר ו/או במהלך הקורס או השיעור, בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל פלטפורמה אחרת והן כל מידע הקשור לעסק, לעסקיו, לשירותיו, למוצריו, ללקוחותיו, לתוכניותיו ו/או לסודותיו המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתו הינו מידע סודי (להלן: “המידע הסודי”), השייך במלואו לעסק.

 

ברור לצרכן, כי כל המידע שייחשף אליו במסגרת הספרים ו\או האתר מהווים זכויות קניין רוחני, לרבות עיצובים, זכויות יוצרים, פטנטים והמצאות, סימני מסחר ושמות מסחריים, בכל חומר שיוצג לו במסגרת ובמהלך הקורס ו/או השימוש באתר הם קניינו הבלעדי והמלא של העסק, והצרכן אינו רוכש כל זכות מכל סוג שהוא במידע הסודי ו/או בתכנים אלו ו/או בזכויות הקניין הרוחני הגלומות במידע ותכנים אלה וכי מלוא זכויות קניין רוחני אלו שייכות לעסק.

 

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או להעביר לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר בכתב ומראש.

 

מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות פרטיות זו, היא לסקור ולתאר את השימוש שתעשה החברה בפרטיך האישיים, ולהציג את זכויותיך. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תקנון האתר.

 

שימוש במידע 

הפרטים שתמסור ישמשו את החברה בכדי:

 

* לספק לך מידע על שירותים ומוצרים בהם הבעת עניין, במגוון אמצעי תקשורת או בחלק מהם ובכלל אלו: בטלפון, בפקס, בדואר אלקטרוני, במסרונים, בדואר וכיוצ”ב.

* לספק לך שירותים או מוצרים אותם בחרת לרכוש (או בהם בחרת להשתמש אם קבלת זכות להשתמש בהם ללא תשלום) ולעדכן אותך בפרטים שונים בקשר אליהם.

* להפנות אליך במגוון אמצעי תקשורת (דוא”ל, פקס, טלפון, מסרונים וכיוצ”ב) או בחלק מהם, מידע פרסומי למוצרים ושירותים אחרים של החברה.

* לקבל משוב ולערוך סקרים כגון שיפור, שינוי, הוספה של שירותים שונים.

* לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

* לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

 

החברה עשויה למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלה, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו. 

 

הינך רשאי לסרב לקבל מידע פרסומי בכל עת ע”י פנייה לחברה באמצעות טופס צור קשר ו/או הדואר אלקטרוני המפורסם באתר ולבקש את החברה שלא לשלוח אליך מידע פרסומי. 

 

מסירת פרטים לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר ללא הסכמתך את פרטיך לשימושם של צדדים שלישיים, אלא במסגרת ולצורך אספקת שירותים או מוצרים.

 

אם רכשת מוצר או שירות אשר התשלום בגינו נעשה בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המצריך אישור או ביצוע על ידי צד שלישי, יימסרו פרטים הקשורים לכך לצד השלישי.

 

החברה עשויה להעביר את פרטיך לצד שלישי המספק לה שירותים (בכפוף להתחייבותו שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים).

 

החברה לא תמכור או תשכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.

 

החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

* צו שיפוטי.

* הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.

* הליכים משפטיים שהחברה היא צד להם או שיש לה עניין בהם.

* אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; 

* אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיכם את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

כיצד אנו משתמשים בעוגיות (Cookies) 

קובץ Cookie הוא קובץ קטן הממוקם על הכונן הקשיח של המחשב וכולל מחרוזת של מספרים אותיות המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט (כגון שמירת העדפות המשתמש). הינך יכול לבחור, לקבל או לדחות את קבצי ה- Cookies. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים קבצי Cookies באופן אוטומטי, אך ניתן בדרך כלל לשנות את הגדרת הדפדפן כדי לסרב לקבל קבצי Cookie.  קובץ Cookie מסייע לנתח את תעבורת האינטרנט ולהתאים את פעילות האתר לצרכים שלך בצורה טובה יותר. קבצי Cookies מאפשרים לספק לך אתר טוב וחווית משתמש איכותית. 

 

קובץ Cookie לא מאפשר גישה למחשב שלך או כל מידע אחר אודותיך.

אודות העסק

 

אריאלה קתרין באדר, 332267368

כתובת: בנימין פיין 2, ראשון לציון

 

אי-תחרות

בקבלת תנאי השימוש, מצהיר הצרכן כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטות אליהן נחשף בתוכן האתר, לרבות בקורס או בשיעור או בכל מוצר דיגיטלי אחר, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמור לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

 

הליכים משפטיים 

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד. 

 

כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר לתקנון ו/או לביצועו יתבררו בפני בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה בלבד.

אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 

אישור תנאי השימוש

המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשר איתם.

 

צוות החברה מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה!